Chất khử trùng

  • 84 disinfectant

    84 chất khử trùng

    Chất khử trùng có chức năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh đường ruột và cầu khuẩn, khử hoạt tính của virus, v.v. Sản phẩm này thích hợp để khử trùng bề mặt vật thể thông thường, quần áo trắng, đồ vật bị nhiễm bẩn bệnh viện. 500 g 84 chất khử trùng phía trước 500 g 84 chất khử trùng phía sau 84 Chất khử trùng có các đặc điểm sau: 1. công thức mới không chứa phốt pho bảo vệ môi trường và sức khỏe; 2. không chỉ có thể khử trùng, mà còn làm sạch và khử nhiễm. 84 ...